به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر بسکی با فرا رسیدن یازدهم اردیبهشت 1400، روز جهانی کارگر، مدیران اجرایی بیمارستان همراه جمعی از مسئولین این مرکز با حضور در میان کارکنان واحد های خدمات و تاسیسات این روز را به آنان تبریک گفتند.

مدیریت بیمارستان با تبریک فرا رسیدن روز جهانی کارگر از زحمات و تلاش کارکنان واحدهای خدمات و تاسیسات قدردانی کرد و گفت: همه ما در بیمارستان دکتر بسکی شاهد تلاش های بی وقفه شما هستیم. تمام خدمات ارائه شده در بیمارستان حاصل کار گروهی است که شما عزیزان هم نقش به سزایی در آن دارید.

در انتها با کارت هدیه  از پرسنل تقدیر بعمل آمد. هم‌چنین آقای محمدزاده به عنوان کارگر نمونه شهرستان و خانم ساسانی بعنوان کارگر نمونه داخلی بیمارستان انتخاب و  با اهدا لوح تقدیر تشکر بعمل آمد.