مراسم تجلیل از پرستاران به مناسب روز پرستار در بیمارستان دکتر بسکی برگزار شد.

واژه پرستاری با مفاهیم ارزشمندی از قبیل زحمت کشیدن ، از خود گذشتگی و مهربانی همراه است و این نشان از رفیع بودن جایگاه این حرفه است ، به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر بسکی مراسم بزرگداشت روز پرستار مورخ ۳۰ آذرماه با حضور مدیریت و تیم مدیران اجرایی برگزار گردید و خانم آزاده میرعرب بعنوان پرستار نمونه استانی و خانمها: حمیده عرب کوهسار ، عاطفه ممشلی، آی جمال مصدق، و آقایان: سعید رزاقی رسول بهزاد بعنوان پرستاران نمونه شهرستان برگزیده شدند.

در پایان این مراسم از پرستاران با اهدا هدیه و لوح، تقدیر بعمل آمد.