اين روزها خبر انتشار ويروس كرونا همه را نگران كرده است،
ما خبر خوبی براي شما داريم
بيمارستان دكتر بسكی با كارشناسان مجرب و آموزش ديده بصورت تلفني به شما مشاوره ميدهند تا علايم شما شناسايي شود و در صورت لزوم به درب منزل شما بيايند و با معاينات و آزمايشات و تجهيزات كامل، خدمات مورد نياز را ارايه دهند.
جهت جلوگیری از سو استفاده حتما با شماره ٠٩٣٥٢٦٠٧٨٠٠ تماس بگيريد
هزينه با تعرفه دولتی ميباشد و درآمد آن صرف مبارزه با انتشار ويروس كرونا ميگردد

روابط عمومی بيمارستان دكتر بسكي