کنفرانس علمی زایمان زودرس و دیررس(بارداریهای پرخطر)
به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر بسکی، روز پنج‌شنبه مورخ 2/8/ 94 کنفرانس علمی بارداریهای پرخطر با همکاری انجمن علمی مامایی استان گلستان و با سخنرانی خانم‌ها دکتر جهانی، دکتر مجاهدیه، دکتر گوکلانی، و خانم سامیه غنا با امتیاز آموزش مداوم برگزار گردید.
در این جلسه محورهای زیر مورد بررسی قرار گرفت:

  • پروتکل پیشگیری و درمان لیبر زودرس و دیررس
  • چگونگی انحراف از مکانیسم لیبر پره ترم و پست ترم
  • شناسایی لیبر زودرس و دیررس
  • عوامل مداخله گر زایمان دیررس
  • سندرم آسپراسیون مکونیوم
  • برنامه کشوری مادری ایمن- مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران
  • مروری بر جدیدترین مطالعات در حیطه علل، پیشگیری و درمان زایمان زودرس و دیررس

در ادامه سرکار خانم دکتر شهره بسکی(فوق تخصص زنان و زایمان) سخنانی در این مورد ایراد نمودند.