فرهنگ سازی و ترویج و آموزش بهداشت دست در چهار مدرسه ابتدایی  شهر گنبد کاووس همراه با اهدای جوایز به برگزیدگان هر مدرسه.

»» مسابقه نقاشی و رنگ آمیزی کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان با محوریت بهداشت دست واهدای جوایز به نفرات برتر

»»برگزاری جشن روز‌ جهانی بهداشت دست

»»تقدیر از برگزیدگان بهداشت دست و اهدای لوح تقدیر و کارت هدیه

»»برگزاری کنفرانس کنترل عفونت با محوریت بهداشت دست

»»راند مدیریتی و ایمنی از تمامی بخش ها با محوریت کنترل عفونت و بهداشت دست و اهدای گل به همکاران