بخش اطفال

پزشکان بخش اطفال

موارد بستری:

انواع بیماران عفونی و غیر عفونی از جمله: پنومونی، گاستروانتریت، عفونتهای ادراری، تشنج و سوء تغذیه و سایر مشکلات غددی از جمله هیپوکلسمی، هیپو یا هیپرکالسمی، مشکلات کلیوی، مننژیت ،آنفولانزاها

تعداد پرسنل بخش اطفال :

 

 

ضوابط و مقررات بخش:

رعایت در ورود و خروج
رعایت در فرم پرسنلی و داشتن اتیکت
نداشتن زیور آلات و مسائل آرایشی
حضور بموقع در تحویل و تحول
تحویل تجهیزات بخش
رعایت طرح تکریم ارباب رجوع
دقت در کاردکس
دقت در ثبت دستورات تلفنی(امضاء دو پرستار)
آموزش به همراه موقع ادمیت و ترخیص
ممنوع‌الملاقات بودن بخش نوزادان
آموزش شیردهی به نوزدان

علاوه بر وظایف عمومی،وظایف تخصصی پرستار در بخش‌های نوزادان با تاکید بر رعایت منشور حقوق بیمار،مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر میباشد:

الف) شرح وظایف اختصاصی پرستاران و نوزادان

۱- پذیرش نوزاد
۲- بررسی و ارزیابی وضعیت سلامت نوزاد و گزارش موارد غیر طبیعی
۳- ارائه مراقبت‌های ویژه به نوزدان تحت درمان با فتوتراپی، پیشگیری از عوارض آن در نوزاد
۴- مشاوره و آموزش به خانواده در مورد نحوه مراقبت بهداشتی از نوزاد
۵- مشاوره وآموزش به خانواده در مورد نحوه مراقبت بهداشتی از نوزاد
۶- مشاوره و آموزش در زمینه چگونگی شروع تغذیه با شیر مادر و تغذیه تکمیلی
۷- مشاوره و آموزش مراقبت از نوزاد در منزل شامل واکسیناسیون، بهداشت جسمی، تغذیه، خواب و استراحت و سایر موارد

ب) شرح وظایف تخصصی پرستاری کودکان:

۱- تشخیص و ارزیابی کودکان در معرض خطر و اقدامات مراقبتی ویژه
از نظر تغییرات علائم حیاتی، تغییرات سطح هوشیاری، دیسترس تنفسی و سایر
موارد
۲- کنترل جذب و دفع، پیشگیری از کم آبی و یا دریافت اضافی مایعات در کودکانی که مایع وریدی دریافت می‌دارند.
۳- مشاوره و آموزش به والدین جهت تغذیه با شیر مادر
۴- ارزیابی وضعیت سلامت روانی کودک و خانواده و اطلاع به پزشک و
در صورت نیاز انجام مشاوره‌های ضروری، برگزاری رایط و امکانات حضور و
اقامت یکی از والدین در کنار کودک(با توجه به امکانات)
۵- رعایت اصول و اعتقادات صحیح والدین در انجام مراقبت از کودک

هدف بخش اطفال و نوزادان:

ارتقای سطح سلامت کودک و نوزاد
ارتقای ترویج تغذیه با شیرمادر

آموزش:

جلسات ماهیانه آموزش مانند کنفرانس‌ها همراه با پمفلت با حضور سوپروایزر آموزشی برگزار می‌شود.