بخش داخلی

بخش داخلی بیمارستان دکتر بسکی در طبقه چهارم ساختمان جدید بیمارستان واقع شده است. این بخش دارای ۹ اتاق و ۱۵ تخت فعال می باشد.

این بخش با داشتن کادر مجرب و دلسوز پرستاری و با رعایت اصول حاکمیت بالینی و هم راستا با رسالت و چشم‌انداز بیمارستان و با بهره‌گیری از سیستم بیمارستانی و تکریم ارباب رجوع بصورت شبانه‌روزی آماده خدمت رسانی به هم‌میهنان عزیز می باشد.

تمامی درخواست‌ها اعم از پذیرش و ترخیص از طریق سیستم انجام میشود. منشی بخش نیز به عنوان مسئول خوشامدگویی به بیماران، کار تائید دفترچه‌های بیمه و آموزش در خصوص بیمه و خدمات ترخیص را انجام می‌دهد.

نحوه پذیرش بیمار

بیشتر بیماران در این بخش با نامه بستری از پزشکان وارد بخش می‌شوند.

پس از تشکیل پرونده از بیماران آی وی گرفته می شود.

آزمایشات درخواستی طبق دستور پزشک ارسال می‌شود.

تعدادی از بیماران که در بخش اورژانس پذیرش می شوند با دستور تلفنی پزشک که توسط پزشک اورژانس گرفته می شود وارد بخش می شوند و سایر اقدامات طبق دستور سونوگرافی- رادیوگرافی و سونداژ و … انجام می‌شود. دستورات دارویی کاردکس می‌شود.

ویزیت پزشک بیشتر در شیفت صبح انجام می‌شود ولی در صورت لزوم در شیفت عصر و شب نیز انجام می‌شود. اگر بیماری مشکلی داشته باشد با پزشک تماس گرفته دستورات بصورت تلفنی ثبت می‌شود. در اولین فرصت توسط پزشک مهر و امضاء می‌شود.

نحوه ترخیص بیمار

1. ترخیص با دستور پزشک

2. ترخیص با رضایت شخصی

3. ترخیص جهت اعزام یا انتقال بیمار

1. ترخیص با دستور پزشک

بعد از مرخص شدن و ثبت آن توسط پزشک، گزارش پرستاری نوشته می‌شود. برگه علائم حیاتی ضمیمه می شود و داروهای مصرفی جهت ترخیص ثبت سیستم می‌شود. نام و نام خانوادگی بیمار به واحد ترخیص ارسال می‌شود.

2. ترخیص با رضایت شخصی

برگه و فرم رضایت شخصی توسط همراه یا خود بیمار مهر و امضاء شده و علت رضایت شخصی پرسیده می‌شود. ثبت در دفتر می‌شود و در گزارش پرستاری نوشته می‌شود. توضیح کامل داده می‌شود و به واحد ترخیص ارسال می‌شود.

3. ترخیص جهت اعزام یا انتقال بیمار

توسط پزشک دستور داده می‌شود و فرم اعزام بیمار در 3 برگ پر شده و به دفتر پرستاری اطلاع داده می‌شود و بعد از هماهنگی با واحد موردنظر پرونده بیمار جهت تسویه حساب مثل ۲ مورد قبلی به واحد ترخیص داده می‌شود و بیمار توسط یک پرستار با آمبولانس (که اول باید تمام تجهیزات آن چک شود) به مرکز موردنظر منتقل می‌شود.