بخش زایشگاه

زایشگاه بیمارستان دکتر بسکی اولین زایشگاه در شهرستان گنبد کاووس است که در سال ۱۳۴۸ تاسیس شده است و دکتر بسکی به عنوان پیشکسوت متخصص زنان و زایمان بنیان‌گذار این مرکز بوده که در آن برهه‌ی زمانی خدمات شناسایی جهت کاهش مرگ و میر زنان انجام دادند.

بیمارستان و زایشگاه دکتر بسکی اولین بیمارستان منطقه به عنوان دوستدار مادر در سال ۱۳۷۲ شناخته شده‌اند و در حال حاضر یکی از قطبهای مهم زنان در منطقه محسوب می‌شوند زایشگاه دکتر بسکی با استفاده از پزشکان متخصص زنان حاذق و کارآمد و نیروهای مامایی مجرب مشغول به ارائه خدمات به مادران طبق پروتکل‌های مامایی و ترویج زایمان طبیعی و زایمانهای بدون درد می باشند. هدف بنیادی و اساسی زایشگاه دکتر بسکی ارائه خدمات مامایی به بهترین نحو و نجات جان مادران در معرض خطر در اولویت کار خود می‌دانند.

 

 

 

 

وسایل و تجهیزات موجود در واحد زایشگاه :

 

 

« نحوه پذیرش بیماران زایشگاه »

 

مراجعه بیمار با نامه بستری پزشک یا بدون نامه بستری پزشک
معاینه بیمار، TV، کنترل v/s ، کنترل FHR، گرفتن history از بیمار
گزارش شرح حال بیمار به صورت تلفنی به پزشک معالج
اگر دستور ترخیص داشت، بیمار ویزیت سرپایی محسوب می شود و در دفتر مربوطه ثبت می گردد.
اگر دستور بستری داشته باشد، جهت بستری پذیرش می شود.
همراهان بیمار جهت تشکیل پرونده به پذیرش ارجاع می شوند.
بیمار لباس بیمارستان را پوشیده و توصیه به تخلیه مثانه می گردد.
IV Line برقرار می شود.
نمونه خون از بیمار گرفته می شود، طبق order دکتر ولی کلاً روتین CBCDIFF-BGRH می باشد که به آزمایشگاه ارسال می شود.
دستورات دارویی طبق Order دکتر اجرا و ثبت می شود.
گزارش های مربوطه به بیمار توسط ماما یا پرستار به طور کامل از شروع بستری تا پایان ترخیص به طور کامل ثبت می گردد.

 

« نحوه ترخیص بیماران »

 

ابتدا باید پزشک معالج بیمار را ویزیت کرده باشد و دستور ترخیص در پرونده بیمار ثبت شده باشد.
اگر بیمار C.S و یا NVD داشته باشد و نوزاد و شنوائی سنجی در بخش ها می باشد باید ویزیت اطفال و واکسیناسیون نوزاد انجام شده باشد.
پیگیری آزمایشات و جواب های آن پیگیری شده و در پرونده ثبت و ضمیمه باشد.
دستورات دارویی به طور کامل اجرا شده باشد.
نسخه دارویی به بیمار داده شده باشد.
در صورت نیاز تأیید بیمه شده باشد.
آموزش های علائم خطر و پیگیری های بعدی به همراهان و بیمار داده شود و در پرونده درج شود.
گزارش نویسی پرونده بیمار به طور کامل « تمام برگه ها » ثبت شده باشد.
همراهان بیمار با پرونده جهت تسویه حساب به حسابداری ارجاع شوند.
برگه ترخیص و تسویه حساب باید به زایشگاه آورده شود و مهر زایشگاه در آن ثبت شود و به همراهان برگردانده شود.
آنژیوکت بیمار توسط ماما یا پرستار Diss می شود.
لباس بیمار تعویض شده و بیمار مرخص می شود.