بخش زایشگاه

زایشگاه بیمارستان دکتر بسکی اولین زایشگاه در شهرستان گنبد کاووس است که در سال ۱۳۴۸ تاسیس شده است و دکتر بسکی به عنوان پیشکسوت متخصص زنان و زایمان بنیان‌گذار این مرکز بوده که در آن برهه‌ی زمانی خدمات شناسایی جهت کاهش مرگ و میر زنان انجام دادند.

بیمارستان و زایشگاه دکتر بسکی اولین بیمارستان منطقه به عنوان دوستدار مادر در سال ۱۳۷۲ شناخته شده‌اند و در حال حاضر یکی از قطبهای مهم زنان در منطقه محسوب می‌شوند.

زایشگاه دکتر بسکی با استفاده از پزشکان متخصص زنان و زایمان حاذق و کارآمد و نیروهای مامایی مجرب مشغول به ارائه خدمات به مادران طبق پروتکل‌های مامایی و ترویج زایمان طبیعی و زایمان های بدون درد می باشند.

هدف بنیادی و اساسی زایشگاه دکتر بسکی ارائه خدمات مامایی به بهترین نحو و نجات جان مادران در معرض خطر در اولویت کار خود می‌دانند.

بخش زایشگاه در طبقه همکف بیمارستان قرار دارد شامل یک اتاق ادمیت با دو تخت و دو اتاق پست پارتوم که هر کدام سه تخت و یک اتاق لیبر با دو تخت و یک اتاق LDR و یک اتاق زایمان دو تخت و اتاق رست می باشد.

 

بخش زایشگاه دارای اتاق پره اکلامپسی و در LDR اتاق ایزوله و مادران پرخطر می باشد.

 

اتاق پره اکلامپسی مخصوص مادران باردار تحت نظر با سابقه فشار خون پذیرش می شوند.

 

اتاق LDR که مخصوص مادران باردار که تمایل به گرفتن اتاق خصوصی و زایمان فیزیولوژیک و داشتن ماما همراه و حضور همسر و وان آب گرم و استفاده ار روش زایمان بی دردی اپیدورال هستند استفاده می شود و هم چنین بیماران نیاز به ایزوله و مادران پر خطر در این اتاق بستری و پذیرش می شوند.

 

زایشگاه دکتر بسکی دارای 4 اتاق شامل سرویس بهداشتی و از 13 تخت 7 تخت دارای کنسول اکسیژن و ساکشن سانترال و کنار هرتخت در اتاق پست پارتوم یک کات نوزاد که شامل 5 عدد کات و یک صندلی تاشو برای همراه که 7 عدد وجود دارد.

تعداد پرسنلی بخش : ماما 10 نفر می باشد و در هرشیفت 2 نفر انجام وظیفه می نمایند که از آذر ماه 2 نفر نیروی جدید الورود به عنوان نفر سوم در بخش در شیفت صبح و عصر می باشند.

 

 

 نحوه پذیرش بیماران زایشگاه

مراجعه بیمار با نامه بستری پزشک یا بدون نامه بستری پزشک

معاینه بیمار، TV، کنترل v/s ، کنترل FHR، گرفتن history از بیمار

گزارش شرح حال بیمار به صورت تلفنی به پزشک معالج

اگر دستور ترخیص داشت، بیمار ویزیت سرپایی محسوب می شود و در دفتر مربوطه ثبت می گردد.

اگر دستور بستری داشته باشد، جهت بستری پذیرش می شود.

همراهان بیمار جهت تشکیل پرونده به پذیرش ارجاع می شوند.

بیمار لباس بیمارستان را پوشیده و توصیه به تخلیه مثانه می گردد.

IV Line برقرار می شود.

نمونه خون از بیمار گرفته می شود، طبق Order دکتر ولی کلاً روتین CBCDIFF-BGRH می باشد که به آزمایشگاه ارسال می شود.

دستورات دارویی طبق Order دکتر اجرا و ثبت می شود.

گزارش های مربوطه به بیمار توسط ماما یا پرستار به طور کامل از شروع بستری تا پایان ترخیص به طور کامل ثبت می گردد.

 

 نحوه ترخیص بیماران

ابتدا باید پزشک معالج بیمار را ویزیت کرده باشد و دستور ترخیص در پرونده بیمار ثبت شده باشد.

اگر بیمار C.S و یا NVD داشته باشد باید ویزیت اطفال و واکسیناسیون نوزاد و شنوائی سنجی در بخش انجام شده باشد.

پیگیری آزمایشات و جواب های آن پیگیری شده و در پرونده ثبت و ضمیمه باشد.

دستورات دارویی به طور کامل اجرا شده باشد.

نسخه دارویی به بیمار داده شده باشد.

در صورت نیاز تأیید بیمه شده باشد.

آموزش های علائم خطر و پیگیری های بعدی به همراهان و بیمار داده شود و در پرونده درج شود.

گزارش نویسی پرونده بیمار به طور کامل « تمام برگه ها » ثبت شده باشد.

همراهان بیمار با پرونده جهت تسویه حساب به حسابداری ارجاع شوند.

برگه ترخیص و تسویه حساب باید به زایشگاه آورده شود و مهر زایشگاه در آن ثبت شود و به همراهان برگردانده شود.

آنژیوکت بیمار توسط ماما یا پرستار Diss می شود.

لباس بیمار تعویض شده و بیمار مرخص می شود.