بخش ICU

موقعیت بخش ICU

 

در بدو ورود در سمت راست تی شوی خانه و سرویس بهداشتی مربوط به همراهان بیمار واقع شده است، سپس راهرو و درب ورودی بخش است ( درب اصلی ) که در سمت راست درب اصلی و در راهرو بغل درب ورودی رختکن پرسنل آقا می باشد بعد از درب اصلی وارد یک فضای بسته یا یک راهرو می شویم که جای تعویض کفش و پوشیدن گان پزشکان و پرسنل مربوطه غیر از پرسنل بخش می باشد و هر دو درب رختکن ها از طرف دیگر به این راهرو باز می شود که پرسنل بخش موظفند پس از تعویض لباس از این درب و پس از عبور از خط قرمز به بخش وارد شوند.

در بدو ورود به بخش در سمت راست ایستگاه پرستاری و ترالی اورژانس و در سمت چپ سرویس بهداشتی و حمام از تخت شماره ۱ سپس تخت شماره ۲ و ۳ و در کنار ایستگاه پرستاری اتاق ایزوله می باشد ، از اتاق ایزوله یک درب به اتاق تمیز باز میشود و محل اسقرار دستگاه پرتابل رایولوژی می‌باشد که در مجموع چیدمان تخت ها بصورت نیم دایره می باشد و تخت ها توسط حصارهای پارچه ای ( پرده ) از هم جدا می شوند، کلیه تخت ها شامل یک تخت کنترلی با مانیتورینگ فول و را دستگاه ونتیلاتور و را دستگاه پمپ انفوزیون می‌باشد.

بیماران بستری در بخش غالباً بیماران High Risk می باشند که شامل بیماران مولیتپل تروما ، ARDS، Post CPR، COPD و Suceide می باشد.

 

وسایل و تجهیزات موجود در بخش

 

اکسیژن سنترال و کپسول اکسیژن، ساکشن سنترال ،دستگاه رادیولوژی پرتابل همراه با رول بیمار، مانیتورینگ فول، دستگاه ونتیلاتور، پمپ انفوزیون سرم، ترالی اورژانس، گوشی تلفن ثابت با خط مستقیم، تشت مواج، تختهای کنترلی، فشارسنج پرتابل، دستگاه DC Shock ، دستگاه ECG، یخچال جهت بیماران و یخچال پرسنل و یخچال دارویی.

 

نحوه پذیرش بیمار

 

اینکه بیمار از کجا وارد شده است. از آنجایی که ICU با همان بخش مراقبت های ویژه جزء یکی از بخش های تخصصی می باشد معمولاً بیمارانی که در این بخش بستری می شوند و عموماً بیمارانی هستند که نیاز به مراقبت های ویژه دارند و از اورژانس، یا اتاق عمل و یا از بیمارستان دیگر در بخش ادمیت شوند و نحوه پذیرش بدین صورت است که پس از دادن پذیرش توسط متخصص بیهوشی آنکال ICU ، سپس پزشک آنکال داخلی و اطلاع سوپروایزر وقت بیمار با برانکار به بخش وارد میشود. پس از کنترل V/S و اطمینان از وجود راه هوایی مطمئن و نداشتن مشکل تنفسی IV Line جهت بیمار فیکس می شود در صورت داشتن مشکل تنفسی انجام اورژانس اینتوباسیون توسط متخصص بیهوشی آنکال حاضر در بخش سپس گرفتن آزمایش های درخواستی و گرافی های لازم و سپس سونداژ و غیره. سپس رژیم غذایی و اقدامات دارویی و غیره را در کاردکس ثبت می کنیم.