بخش Post Partom

بخش پست پارتوم در طبقه دوم ساختمان جدید بیمارستان قرار دارد شامل 10 اتاق و 17 تخت فعال می باشد. و در هر اتاق 2 تخت قرار دارد . بالای هر تخت یک کنسول اکسیژن و ساکشن سانترال و کنار هر تخت یک کات نوزاد و 1 صندلی تاشو برای همراه قرار دارد. همه ی اتاق ها دارای سرویس بهداشتی و حمام مجزا و تلویزیون می باشد .این بخش شامل 3 اتاق خصوصی می باشد و 75٪ بیماران بخش پست پارتوم را بیماران post.cs و مابقی شامل بیمارانی که به طور مستقیم جهت هیسترکتومی، هیستروسکوپی، سرکلاژ، کورتاژ تشخیصی، کلپورافی،APR و تحت نظر بارداری پذیرش می شوند.

بخش پست پارتوم دارای اتاق شیردهی و اتاق VIP و پره اکلامسی و ایزوله می باشد.

 

اتاق شیردهی مخصوص مادرانی می باشد که نوزاد آنها به هر دلیلی پس از زایمان بستری شده اند. در این اتاق با توجه به تداوم شیردهی در موقع بستری نوزادان و ترویج تغذیه با شیر مادر از مادران گرامی پذیرایی می شود.

اتاق IPD نیز مخصوص بیماران بین المللی می باشد که از کشورهای همسایه جهت انجام اعمال جراحی سزارین و یا جراحی های معمول بخش پذیرش می شوند. پرستار مخصوص IPD در هر شیفتی به این بیماران خدمت رسانی می کنند.

تعداد پرسنلی بخش : ماما معمولاٌ  24 نفر می باشد و در هرشیفت 4 نفر انجام وظیفه می نمایند که یک نفر به عنوان مامای اتاق عمل می باشد.

 

پزشکان متخصص زنان و زایمان مجرب و با سابقه ای با بیمارستان همکاری می کنند تا بیماران بستری احساس آرامش و امنیت بیشتری داشته باشند.

 

بخش Post Partom بیمارستان بسکی
بخش Post Partom بیمارستان بسکی
پزشکان متخصص زنان و زایمانی که با بیمارستان همکاری دارند:
دکتر پریماه کلینی دکتر آیدین رئوفی نیا
دکتر نازی نیک نژاد دکتر معصومه قزلسفلی
دکتر آتسا مجاهدیه دکتر ای سل گوکلانی
دکتر پریسا انصافی دکتر فاطمه جهانی
دکتر پروین علیزاده دکتر مینا عباسپور
دکتر فیروزه فروزنده دکتر فاطمه طالبی
دکتر ویلا اصغری دکتر آی لر کلته ئی
دکتر منصوره موسوی دکتر حمیده کوک چلی
دکتر طاهره ترشیزی دکتر صفورا قدمی