به گزارش روابط عمومي بيمارستان بسكي ، طي مراسمي نشست صميمي كاركنان بيمارستان با حضور رياست محترم اداره كار گنبد و هيئت همراه و مديران اجرايي مراسم بزرگداشت روز كارگر برگزار شد و از زحمات تمامي همكاران قدرداني شد و اهدا جوايز از ايشان قدرداني به عمل آمد و همچنين  خانم خديجه قرباني و آقاي گلچشمه نمونه شهرستاني و آقايان يونس ايگدري و عيسي شالگردي نمونه داخلي انتخاب و معرفي شدند.