به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر بسکی همزمان با روز جهانی ماما در سراسر کشور در این مرکز بزرگداشت روز ماما و تقدیر و تشکر از پرسنل مامایی با حضور مدیریت بیمارستان و مسئولین شبکه بهداشت و درمان در واحد مامایی گنبد کاووس و نمایندگان پرسنل مامایی بیمارستان دکتر بسکی مورخ 99/2/16 برگزار گردید.از كليه ماماهای شاغل در بيمارستان با اهداء کارت هدیه و لوح تقدیر قدردانی گردید و سرکار خانم زهرا سرایی بعنوان ماما نمونه سال 1399 انتخاب شدند. و همچنین از فعالیت ماماهای فعال این مرکز در حفظ سلامت مادرو نوزاد کلیپ تهیه شد و در تلویزیون های بیمارستان و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.