هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق / ثبت است بر جریده عالم دوام ما
1 شهریور، همزمان با زاد روز بوعلی سینا در ایران به نام روز پزشک نام‌گذاری شده‌ است.

روز ملی پزشک روزی است که برای به رسمیت شناختن کمک های پزشکان در زندگی فردی و جوامع،جشن گرفته می شود. تاریخ بسته به رویداد بزرگداشتی که برای بزرگداشت این روز استفاده می شود، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

همزمان با یکم شهریور ماه 1401 مصادف با روز پزشک مدیر مالی، مترون،مدیر بهبود کیفیت همراه با روابط عمومی بیمارستان دکتر بسکی با حضور در مطب پزشکان با اهدا هدیه این روز را تبریک گفتند.