روز کارمند تجلیل از انسان های شایسته‌ای است که هدفشان خدمت به مردم و کسب رضای پروردگار است. آنان که همه‌ی همت و تلاششان ، گشایش گره‌های زندگی انسان‌ها، رفع مشکلات و ایجاد آرامش در جامعه است. بزرگداشت روز کارمند با حضور مسئولین و کارکنان بیمارستان در سالن کنفرانس برگزار شد. همچنین خانم‌ها منتظری، چپرلی، سلیمانپور، و‌اقای جانی به عنوان کارمندان نممونه سال 1401 انتخاب و معرفی شدند.