به گزارش روابط عمومی بیمارستان دكتر بسكي روز شنبه مورخ ١٤٠٢/٠٦/٠٤ همزمان با فرارسیدن روز کارمند، ریاست و جمعی از مسئولین بیمارستان از تلاشهای بی شائبه جمعی از کارمندان با تقدیر و قدردانی شد.
ریاست بیمارستان دكتر بسكي در دیدار با کارمندان واحدهای مختلف بیمارستان ضمن تبریک فرارسیدن روز کارمند گفت: کارمندان قلب تپنده هر سازمان هستند و با عملکرد خود می توانند باعث پیشرفت و پیشبرد اهداف سازمانی باشند.
در این دیدار نیز با اهداء گل و هدايا به کارمندان بیمارستان از این عزیزان تقدیر به عمل آمد.
در پايان خانم ها هسل قربانپور و الناز بيك محمدي و آقايان عبدالرئوف حميدي و سيدرضا حسيني بعنوان كارمندان نمونه 1402 انتخاب و معرفي شدند.