تقویت اعتماد به نفس درکودک

کار اصلی والدین کمک به فرزند در جهت پرورش مهارت هایی است که بتواند در بهترین توانایی های خود به موفقیت برسند.
راههایی که می توانند منجر به تقویت اعتماد به نفس مثبت درکودکان شوند:
1) علائق و توانایی های کودک خود را تشویق کنید: والدین باید درمورد علائق کودک خود و توانایی وضعف های او در زمینه های مختلف آگاهی داشته باشند و مهارت های او را درآن توانائی ها افزایش دهند این امر این احساس خوب را درکودک ایجاد می کند که حداقل به اندازه بقیه ی کودکان همسن خود در آن زمینه کفایت دارد.
2) مرتبا رفتارهای مطلوب کودک را تشویق کنید.
3) موفقیت های طبیعی کودک را تشخیص دهید: به جای اینکه منتظر باشید کودک کار برجسته ای انجام دهد , پیشرفت های طبیعی اورا تشخیص داده و تشویق کنید .مثلا نقاشی های او را درجایی که در معرض دید باشد قرار دهید.
4) کودک خود را درتصمیم گرفتن تشویق کنید:
اگر شما درتمام موارد برای کودک خود تصمیم گیری نمایید او درآینده درتصمیم گیری ها مشکل خواهد داشت و هیچ گاه شانس تجربه ی احساس موفقیت برای تصمیمات خوب و احساس شکست برای تصمیم های نادرست را پیدا نخواهد کرد. در همان سال های اول زندگی مسئولیت تصمیم گیری را باید به کودکان درموارد کوچک بدهیم .مثلا انتخاب پیراهن از بین دو پیراهنی که مادر پیشنهاد می کند.
5) اجازه دهید کودک گاهی ریسک کند :
دربعضی موارد اجازه دهید کودک شکست را تجربه کند. مثلا بسیاری از والدین اجازه ی بردن بشقاب شکستنی را به کودک 3ساله خود نمی دهند .درحالی که اگر دربردن آنها موفق شود و شما او را تشویق کنید او احساس اعتماد به نفس بیشتری خواهد کرد اگر بشقاب بیفتد وبشکند به عنوان یک اتفاق باید اوضاع را در دست بگیرید تا کودک بیاموزد چگونه با شکست مواجه شود.درکودکان کوچک تر باید تلاشی راکه انجام پذیرفته تشویق کنید نه این که فقط نتیجه ی عمل را پاداش دهید و بعد از این که در یک کاری شکست خورد به اوکاری بدهید که احتمال موفقیش در آن کار بیشتر می باشد.
6) به کودک خود مسئولیت بدهید: هدف ما کمک به کودک در بدست آوردن حس پیشرفت وهمکاری با خانواده می باشد . ما فقط به نتیجه ی کار اهمیت نمی دهیم بلکه تلاش اورا تشویق می کنیم.
7) ازکودک خود نخواهید که کامل باشد:
اگر ازکودک خود بخواهید که کامل باشد ناامید خواهد شد وکودک یاد می گیرد که هیچ گاه نمی تواند انتظارات شما را برآورده کند چون کودکان دوست دارند والدین ازآنها راضی باشند ,این موضع باعث اعتماد به نفس پایین درآنها می شود . بجای درخواست کامل بودن تلاش های کودک خود را تشویق کنید.
8) درتوصیف کودک خود مطلق نباشید: ازگفتن این جملات بپرهیزید : توهمیشه کارها را اشتباه انجام می دهی…! و هیچ وقت هیچ کاری را درست انجام نمی دهی و… با گفتن این جملات انگیزه ی خود را برای تغییر ازدست می دهد .بجای این جملات می توانید آنچه را درموقعیت مشاهده می کنید توصیف نمایید .مثلا امروز بعدازظهر واقعا اتاقت به هم ریخته بود. ( باگفتن این جمله اورا شلخته قلمداد نکرده اید).
9) بازخورد های منفی را محدود کنید: بازخوردهای منفی نظیر نه , نکن , بسه دیگه و… را بخصوص دروالدین کودکان لجباز بیشتر مشاهده می کنیم . گاهی والدین با یک بازخورد مثبت شروع می کند , ولی نتیجه , آخر منفی می شود. مثلا مادر می گوید: پسرم توامروز کار خوبی کردی اسباب بازی هایت را جمع کردی ! چراهمیشه این کار را نمی کنی؟!
10) به کودک خود وعده ای ندهید که نتواند آن را عملی کنید : دراین صورت کودک فکر می کند به اوتوجهی ندارید و برایش احترام قائل نیستید .درنتیجه ارزش خود را زیر سوال می برد واعتماد به نفس اوکم می شود.
11) کودک را تشویق کنید تا خود گویی مثبت ازخود داشته باشد :
زمانی که کودک یک کار خوبی انجام داد به او یاد بدهید جملات مثبت درباره ی خود بگوید , نظیر چه کارخوبی انجام دادم این کار را می توانید ازطریق الگو برداری ازخودتان به وی آموزش دهید.مثلا خودتان با صدای بلند بگویید: من فکر می کنم این ساندویچی که درست کردم خیلی خوشمزه شده است.
12)به کودک خود مهارت حل مسئله را آموزش دهید: ازحل کردن تمام مشکلات کودک خود اجتناب کنید. درعوض روش حل مشکلات را به او آموزش دهید .بهترین محل برای شروع آموزش حین بازی کردن می باشد . ابتدا کمک کنید را ه حل های ممکن را درنظر بگیرید سپس هرکدام را ارزیابی کرده وبهترین آنها را انتخاب نمایید.
13) به کودک خود مهارت های اجتماعی را آموزش دهید: کودکانی که مهارت اجتماعی خوبی دارند , بازخوردهای مثبت نیز دریافت می کنند ودر نتیجه به اعتماد به نفس بیشتری دست خواهند یافت. زمانی که به کودک خود این مهارت ها را می آموزید , سطح تکاملی اورا به خاطر داشته با شید. مثلا بری کودک 2ساله بازی بدون خشونت است ودر کودک 5 – 7 ساله آموزش بازی ها بصورت مشارکت با یکدیگر می باشد.
14)گذراندن وقت با کودک , این پیام را می دهد که از بودن با وی لذت می برید.
15) کودک خود را بپذیرید: علی رغم همه ی نقایص کودک خود را بپذیرید ( این جزء اصلی هرارتباط عاشقانه است) این مسئله به خصوص درمورد کودکان لجباز از اهمیت زیادی برخوردار است.