به گزارش روابط عمومی بيمارستان دكتر بسكي، جلسه کمیته بحران و کنترل عفونت جهت ارزيابي آمادگي بيمارستان جهت مديريت بحران اپيدمي بيماريهاي عفوني با حضور مديريت بيمارستان و سایر اعضای کمیته با موضوع كرونا ویروس برگزار شد.
كارشناس كنترل عفونت بيمارستان با تاکید بر رعایت دقیق نکات بهداشتی توسط کادر درمان و همه کسانی که در بیمارستانها با بیمار مشکوک به کورونا ویروس ارتباط دارند افزود: رعایت نکات ایمنی بر اساس استانداردهای WHO برای پیشگیری از این بیماری کافی است. باید در خصوص ایزوله تنفسی و تماسی آموزش لازم به همه کارکنان مرتبط با بیمار در بیمارستانها داده شود. رعایت فاصله یک متری از بیمار، استفاده از دستکش، استفاده از گان معمولی با آستین بلند، استفاده صحیح از ماسک های استاندارد جراحی، شستشوی مکرر دست با آب و صابون، نحوه صحیح سرفه کردن و به کار گیری از دستمال کاغذی، در پیشگیری از ابتلا به ویروس كرونا کافیست. خوشبختانه این ویروس با گندزداها از بین می رود و تنها باید شستشوی وسایل را جدی بگیریم.
مدير بهبود كيفيت بيمارستان نیز در این جلسه با ارائه گزارشی در خصوص اقدامات كه بايد صورت پذيرد و تكميل چك ليست هاي مربوطه توضيحاتي را ارايه نمودند.