روز یکشنبه  مورخ 11/02/1401 مصادف با روز جهانی کارگر مراسمی با حضور مدیریت محترم بیمارستان، مسئولین بخشها و پرسنل بخش های خدمات و نگهبانی برگزارگردید. دراین مراسم ابتدا مدیریت بیمارستان طی سخنانی ضمن تبریک روزکارگر از زحمات ایشان تشکر نموده و برای کارگران و خانواده های آنان آرزوی سلامتی ،تندرستی و توفیق نمودند و به بیان اهمیت و نقش کارگر در پیشبرد اهداف بیمارستان پرداختند و اظهار امیدواری نمودند که با سعی و تلاش همراه با تعهد و دلسوزی تمامی کارکنان و کارگران، همچنان بتوانیم در جهت بهبود مستمر کیفیت ارایه خدمات در راستای رضایتمندی مراجعه کنندگان بکوشیم. و درپایان با اهدای کارت هدیه از کارگران پر تلاش بیمارستان تجلیل و قدردانی بعمل آمد. و آقای قربانعلی فرامرزی و خانم سمیه قاضوی کارگران نمونه سال 1401 انتخاب و معرفی شدند.