نهمین بیمارستان تخصصی صحرایی با همکاری سازمان بسیج جامعه پزشکی استان گلستان با حضور بیمارستان دکتر بسکی- ویزیت تخصصی توسط متخصص قلب و عروق بیمارستان دکتر بسکی، تست اکو قلب، و … شهرستان مینودشت – بخش کوهسارات (دوزین) این بیمارستان به منظور (ارتقا شاخص‌های بهداشتی)، با اعزام تیم‌های پزشکی به مناطق محروم و برپایی بیمارستان‌های صحرایی در مناطق محرومی که مردم نمی‌توانند به مراکز درمانی بویژه تخصصی دسترسی داشته باشند، متمرکز شده است .