طرح شکایت

در صورت بروز هر گونه مشکل
با تلفن ۴ – ۳۳۵۵۴۴۴۱ (۰۱۷) تماس حاصل فرمایید.

فرم طرح شکایت بیمار

در صورت انتقاد یا پیشنهاد یا شکایت
با شماره ۰۹۵۰ – ۷۳۰ – ۰۹۱۱
تماس حاصل فرمایید.
( سیستم پیامک این شماره نیز فعال می‌باشد )

فرم شکایت