فشارخون

فشارخون-کوتاه ولی نجات دهنده

در ایران، تقریباً یک نفر از هر پنج به فشارخون بالا مبتلا هستند.
فشار خون کمتر یا مساوی 80/120 فشارخون طبيعي محسوب مي‌شود.
فشار خون بالا دلیل اصلی بروز بیماری های قلبی-عروقی است.
بیش از نيمي از سکته ها و بیماری های قلبی-عروقی بدليل فشارخون بالا هستند.
فشار خون بالا به‌علت ایجاد سکته ها و حملات قلبی، بزرگ ترین علت مرگ در دنیاست.
از هر 8 مرگ در دنيا يك مرگ مربوط به فشارخون بالا است.
فشارخون بالا سومين عامل كشنده در دنيا است
…..
اين يك باور نادرست است كه افزايش فشار خون با بالارفتن سن، يك امر طبيعي است
فشار خون قابل تشخیص و قابل کنترل و مدیریت
عوارض فشار خون قابل پیشگیری است