بدیهی است ایمنی، از جمله اصول پایداری و بقای هر سازمانی است و توجه به نکات آن می‌تواند سازمان را از خطرات احتمالی مصون نگه دارد و به تدریج زمینه رشد و شکوفایی آن را فراهم آورد.

بر همین اساس کلاس‌هایی تحت عنوان ايمني عمومي و ايمني در محيط كار توسط واحد بهداشت حرفه‌اي با همكاري اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعي، برنامه‌ریزی و به اجرا در آمد. سخنرانان این دوره جناب آقای گرايلي، کارشناس و بازرس اداره كار و جناب آقاي كرماني(كارشناس اداره كار) می‌باشند كه نظر دارند اصول علمی آن را به همکاران واحدهای مختلف انتقال دهد.

بدون شک نکات ایمنی مرتبط با محيط كار از جمله مسائل بسیار مهم در هر سازمانی است و سعی شد با نمایش فیلم‌هایی از موضوعات مختلف مورد بحث خطاهای احتمالی را بررسی و راه مقابله با آنها را نیز آموزش داده شود.

این کلاس روز يكشنبه مورخ 7/7/98 در سالن كنفرانس بيمارستان دكتر بسكي برگزار گرديد .