به مناسبت هفته جهانی دیابت كلاس آموزش با موضوع تداخلات غذا با غذا مورخ 26 آبان ماه 99 با حضور جناب آقای رحیمی مسئول تغذيه بيمارستان دکتر بسکی در سالن کنفرانس بیمارستان دکتر بسکی برگزار شد.

كلاس آموزش تداخلات غذا با غذا
كلاس آموزش تداخلات غذا با غذا
كلاس آموزش تداخلات غذا با غذا
كلاس آموزش تداخلات غذا با غذا