به گزارش روابط عمومی بیمارستان دكتر بسكي روز سه شنبه 14 آبان ماه 98 مانور دور میزی مدیریت بحران با حضور مدیر بیمارستان و مدير دفتر پرستاري، کارشناسان محترم مرکز مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بيمارستان، و اعضای چارت فرماندهی حادثه بیمارستان برگزار گردید. در ابتدای جلسه دبير كميته پس از خوشامدگویی به حاضرین، توضیحاتی در خصوص هدف از انجام مانور دورمیزی ارائه دادند و این نوع تمرین را ارزیابی توانمندی‌های افراد و همچنین کارکردهای متفاوت هر سیستم برشمردند و مانور دورمیزی را بستری برای اجرای مانور عملیاتی که در آن فضای پراسترس شبیه سازی شده و یک عملیات واقعی در فضای واقعی انجام می شود، ذکر نمودند. در ادامه، سناریو مانور دورميزي قطعي سرور، توسط دبیر کمیته قرائت گردید و هر کدام از اعضای چارت وظایف خود را ذکر کردند، پس از آن کارشناسان نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نموده و در پایان از محل برگزاری مانور جهت انجام آن در هفته آينده بازدید بعمل آمد.