مسئولین فنی بیمارستان

دکتر مسعود فهیمی
دکتر مسعود فهیمی
دکترای علوم آزمایشگاهی
دکتر ساغر قاسمی
دکتر ساغر قاسمی
دکترای ژنتیک پزشکی
دکتر زهرا نوروزی
دکتر زهرا نوروزی
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی، MRI، CT بورد تخصصی
دکتر حسن طباطبایی
دکتر حسن طباطبایی
(ریاست بیمارستان) (مسئول فنی بیمارستان) - متخصص قلب وعروق - بورد تخصصی ناسیونال