مسئولین فنی بیمارستان

دکتر مسعود فهیمی
دکتر مسعود فهیمی
دکترای علوم آزمایشگاهی
دکتر نفیسه طبری
دکتر نفیسه طبری
دکتر داروساز
دکتر ساغر قاسمی
دکتر ساغر قاسمی
دکترای ژنتیک پزشکی
دکتر زهرا نوروزی
دکتر زهرا نوروزی
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی، MRI، CT بورد تخصصی
دکتر حسن طباطبایی
دکتر حسن طباطبایی
(ریاست بیمارستان) (مسئول فنی بیمارستان) - متخصص قلب وعروق - بورد تخصصی ناسیونال