وركشاپ تئوری و عملی آموزشی ليزر موناليزا تاچ با حضور متخصصين زنان در بيمارستان دكتربسكی گنبد كاووس
موارد مطروحه:
– درمان تكرر و بي اختياري إدرار
– درمان آتروفي
– بهبود أستريا ها(ترك) بعد از زايمان
-درمان زگيل
– درمان عفونت هاي مكرر
– جوانسازي سيستم تناسلي داخلي و خارجي
– جراحي زيبايي زنان و لبياپلاستي
-روشن كردن ناحيه تناسلي
سرفصل هاي مطرح شده در اين دوره بود كه مورخ ٩٩/٤/٥ در سالن كنفرانس بيمارستان برگزار گرديد