پزشکان

ارتوپد
دکتر بهروز ساتلخ محمدی

دکتر بهروز ساتلخ محمدی
جراح و متخصص ارتوپدی

دکتر میکائیل جعفربای

دکتر میکائیل جعفربای
جراح و متخصص ارتوپدی

دکتر هادی صدقی اصل

دکتر هادی صدقی اصل
جراح و متخصص ارتوپدی

دکتر کامران ابراهیمی

دکتر کامران ابراهیمی
جراح و متخصص ارتوپدی

دکتر رضا خلیلی جمنانی

دکتر رضا خلیلی جمنانی
جراح و متخصص ارتوپدی

دکتر حمید عبادی

دکتر حمید عبادی
متخصص ارتوپدی

دکتر مجید توکلی

دکتر مجید توکلی
جراح و متخصص ارتوپدی

دکتر مهیار  ستوده

دکتر مهیار ستوده
متخصص ارتوپدی

آزمایشگاه
دکتر اردشیر مقدسی

دکتر اردشیر مقدسی
متخصص آسیب‌شناسی بالینی و تشریحی

اورولوژی
دکتر اکبرنژاد

دکتر اکبرنژاد
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژی)

دکتر کوروش شفیع پور

دکتر کوروش شفیع پور
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسل(دارای بورد ناسیونال)

دکتر مهیار فصیحی

دکتر مهیار فصیحی
جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری

دکتر علی گودرزی کریم

دکتر علی گودرزی کریم
اورولوژیست دارای بورد تخصصی

اطفال
محمد سخاوی

محمد سخاوی
متخصص کودکان و نوزادان

عبدالستار بادوام

عبدالستار بادوام
متخصص کودکان و نوزادان

سید سعید حسینی نوده

سید سعید حسینی نوده
متخصص کودکان و نوزادان

دکتر مهری آنه منگلی

دکتر مهری آنه منگلی
متخصص کودکان و نوزادان

زهرا بنی عامری

زهرا بنی عامری
متخصص کودکان و نوزادان

فهیمه عادلی

فهیمه عادلی
متخصص کودکان و نوزادان

دکتر مهدی طریقتی

دکتر مهدی طریقتی
بورد فوق تخصصی نوزادان

دکتر محسن سیرتی

دکتر محسن سیرتی
متخصص کودکان دارای بورد تخصصی

دکتر مجتبی دیبائی

دکتر مجتبی دیبائی
متخصص کودکان و نوزادان(فوق تخصص کلیه کودکان استادیار دانشگاه)

دکتر بهزاد پاچناری

دکتر بهزاد پاچناری
متخصص کودکان و نوزادان

دکتر رضا موسی دوست

دکتر رضا موسی دوست
متخصص کودکان با بورد تخصصی

دکتر شباهنگ موسوی

دکتر شباهنگ موسوی
متخصص کودکان و نوزادان

اعصاب و روان
دکتر شهرام دانش فر

دکتر شهرام دانش فر
متخصص اعصاب و روان

دکتر قدرت جمالی

دکتر قدرت جمالی
متخصص اعصاب و روان

بیهوشی
دکتر تابنده قاسمی

دکتر تابنده قاسمی
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

دکتر جواد صبایی

دکتر جواد صبایی
بورد تخصصی بیهوشی و ICU

دکتر غلامرضا صابری

دکتر غلامرضا صابری
متخصص بیهوشی

دکتر علی اکبر کرمانی

دکتر علی اکبر کرمانی
متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

جراحی
دکتر شکراله یادگاری

دکتر شکراله یادگاری
متخصص جراحی عمومی

دکتر نازنین منصور مشتاقی

دکتر نازنین منصور مشتاقی
متخصص جراحی عمومی دارای بورد تخصصی

دکتر عبدالحمید سارلی

دکتر عبدالحمید سارلی
فوق تخصص جراحی عمومی

دکتر محمدحسین دباغ حسین پور

دکتر محمدحسین دباغ حسین پور
متخصص جراحی عمومی

چشم
فرهاد اتک پور ترک

فرهاد اتک پور ترک
جراح و متخصص چشم

دکتر بنت الهدی خلاقی

دکتر بنت الهدی خلاقی
جراح و متخصص چشم

دکتر آنامحمد گرکانی

دکتر آنامحمد گرکانی
متخصص چشم

دکتر امید انارکی

دکتر امید انارکی
جراح و متخصص چشم

دکتر حاجی محمد قلی پور

دکتر حاجی محمد قلی پور
جراح و متخصص چشم

دکتر سیدعبدالفتاح ناجی

دکتر سیدعبدالفتاح ناجی
جراح و متخصص چشم

دکتر طاهره عرب کوهسار

دکتر طاهره عرب کوهسار
جراح و متخصص چشم

دکتر مسعود جهانی

دکتر مسعود جهانی
جراح و متخصص چشم

دکتر فرهاد جانباز

دکتر فرهاد جانباز
جراح و متخصص چشم

داخلی
حمیدرضا نصرتی

حمیدرضا نصرتی
فوق تخصص ریه

عبدالحمید قزل

عبدالحمید قزل
متخصص داخلی مغز و اعصاب و بورد تخصصی

جلال چوگان

جلال چوگان
متخصص داخلی مغز و اعصاب و بورد تخصصی

مهسا حسینی

مهسا حسینی
متخصص داخلی

امید عبداللهی

امید عبداللهی
متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر شهاب الدین توسلی

دکتر شهاب الدین توسلی
متخصص داخلی

دکتر آرمیتی اوستایی

دکتر آرمیتی اوستایی
متخصص بیماریهای داخلی

دکتر ناصر اسماعیلی

دکتر ناصر اسماعیلی
متخصص داخلی – بورد تخصصی

دکتر منصور گرگانی

دکتر منصور گرگانی
متخصص بیماریهای داخلی

دکتر رحمت قاضیانی

دکتر رحمت قاضیانی
متخصص بیماریهای داخلی

داروخانه
دکتر سامیه شریفی زاده

دکتر سامیه شریفی زاده
(مسئول فنی داروخانه)

دندان پزشک اطفال
دکتر فهیمه عادلی

دکتر فهیمه عادلی
متخصص دندانپزشکی کودکان

دکتر زهرا بنی عامری

دکتر زهرا بنی عامری
متخصص دندانپزشکی کودکان

رادیولوژی
دکتر زهرا نوروزی

دکتر زهرا نوروزی
دکترای پزشکی_دانشنامه تخصصی تصویربرداری (رادیولوژی)

زنان و زایمان
آی سل گوگلانی

آی سل گوگلانی
متخصص زنان و زایمان

سعیده عارف

سعیده عارف
متخصص زنان و زایمان

دکتر معصومه قزلسفلی

دکتر معصومه قزلسفلی
جراح و متخصص زنان و زایمان - دارای بورد تخصصی

دکتر آیدین رئوفی نیا

دکتر آیدین رئوفی نیا
جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی (دارای بورد تخصصی ناسیونال)

دکتر نازی نیک نژاد

دکتر نازی نیک نژاد
جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر فیروزه فروزنده

دکتر فیروزه فروزنده
جراح و متخصص زنان،زایمان و نازائی(دارای بورد تخصصی)

دکتر پریسا انصافی

دکتر پریسا انصافی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی

دکتر ویلا اصغری

دکتر ویلا اصغری
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی

دکتر مینا عباسپور

دکتر مینا عباسپور
جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر فاطمه جهانی

دکتر فاطمه جهانی
متخصص زنان، زایمان و نازائی

دکتر فاطمه طالبی اتوئی

دکتر فاطمه طالبی اتوئی
جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر پروین علیزاده

دکتر پروین علیزاده
متخصص زنان و زایمان

دکتر سیما فرهی آشتیانی

دکتر سیما فرهی آشتیانی
متخصص زنان و زایمان

دکتر پریماه کلینی

دکتر پریماه کلینی
جراح و متخصص زنان و زایمان و نازائی و لاپاراسکوپی

دکتر آی لر کلته ئی

دکتر آی لر کلته ئی
جراح و متخصص زنان و زایمان و نازائی

دکتر صفورا قدمی

دکتر صفورا قدمی
جراح و متخصص زنان و زایمان و نازائی

دکتر طاهره ترشیزی

دکتر طاهره ترشیزی
جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر منصوره موسوی

دکتر منصوره موسوی
جراح و متخصص زنان و زایمان و نازائی

دکتر آتوسا مجاهدیه

دکتر آتوسا مجاهدیه
متخصص زنان و زایمان

دکتر حمیده کوک چلی

دکتر حمیده کوک چلی
جراح و متخصص بیماریهای زنان و زایمان

عفونی
دکتر محسن ابراهیمی

دکتر محسن ابراهیمی
فوق تخصص اسم و آلرژی

دکتر قوجقی

دکتر قوجقی
متخصص عفونی

دکتر بهرام علاقی

دکتر بهرام علاقی
متخصص بیماریهای عفونی و تب‌دار داخلی

دکتر حلیم عابد

دکتر حلیم عابد
متخصص عفونی

دکتر رحیم رضائی شیرازی

دکتر رحیم رضائی شیرازی
متخصص بیماریهای عفونی

عمومی
دکتر پویان سنجری پیرایواتلو

دکتر پویان سنجری پیرایواتلو
دکترای پزشکی(پزشک عمومی)

دکتر غلامعلی مختاری

دکتر غلامعلی مختاری

دکتر بی بی سلیمه مجرد

دکتر بی بی سلیمه مجرد
پزشک عمومی

دکتر محمدحسن طالع زاری

دکتر محمدحسن طالع زاری
پزشک عمومی

دکتر محمد تقی قربانی

دکتر محمد تقی قربانی
پزشک عمومی

دکتر عبدالحمید کرامت

دکتر عبدالحمید کرامت
پزشک عمومی

دکتر بهزاد پوری

دکتر بهزاد پوری
پزشک عمومی

دکتر محمد شایان

دکتر محمد شایان
پزشک عمومی

دکتر محمود پنق

دکتر محمود پنق
پزشک عمومی

دکتر مهران نجفی نوائی

دکتر مهران نجفی نوائی
پزشک عمومی

دکتر محمدرضا امیربیک

دکتر محمدرضا امیربیک
پزشک عمومی

غدد
دکتر امیرصدرالدین بنی کریمی

دکتر امیرصدرالدین بنی کریمی
بورد تخصصی بیماریهای داخلی(فوق تخصصی غدد درون ریز و متابولیسم)

فک و صورت
دکتر عماد بهرام نژاد

دکتر عماد بهرام نژاد
متخصص دهان ، فک و صورت

فوق گوارش
دکتر لیلی اسلامی

دکتر لیلی اسلامی
متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر عبدالصمد غراوی

دکتر عبدالصمد غراوی
فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد

پوست ، مو و زیبایی
فیزیوتراپ
رابعه نیازی آتابای

رابعه نیازی آتابای
فیزیوتراپیست

قلب
دکتر شهرام رحمانی

دکتر شهرام رحمانی
متخصص قلب و عروق

دکتر مریم اصغری شیخی

دکتر مریم اصغری شیخی
متخصص قلب و عروق

دکتر حسن طباطبایی

دکتر حسن طباطبایی
(ریاست بیمارستان) - متخصص داخلی و قلب - بورد تخصصی ناسیونال

دکتر لطیفه نفسی

دکتر لطیفه نفسی
متخصص قلب و عروق

دکتر بهرام مینا

دکتر بهرام مینا
متخصص قلب و عروق

دکتر نادر صوفی زاده

دکتر نادر صوفی زاده
فوق تخصص قلب و عروق- بوردناسیونال

دکتر حسین سجادیان

دکتر حسین سجادیان
متخصص قلب و عروق

گوش، حلق بینی و صورت
دکتر علی فهیمی کماچالی

دکتر علی فهیمی کماچالی
متخصص گوش، حلق و بینی(جراحی سروگردن)

دکتر ریحانه حجی پور

دکتر ریحانه حجی پور
متخصص گوش، حلق، بینی و جراحی زیبایی بینی

دکتر عماد بهرام نژاد

دکتر عماد بهرام نژاد
متخصص دهان، فک و صورت

دکتر کیوان یادگاری

دکتر کیوان یادگاری
فوق تخصص جراحی پلاستیک، سوختگی و ترمیمی

دکتر حمیدرضا ظهورکاری

دکتر حمیدرضا ظهورکاری
جراح و متخصص گوش و حلق و بینی و حنجره

دکتر ابوالقاسم ابراهیمی

دکتر ابوالقاسم ابراهیمی
متخصص گوش، حلق و بینی و جراح سروگردن

دکتر فرشید آچاک

دکتر فرشید آچاک
متخصص گوش حلق و بینی - پلاستیک بینی و صورت