پزشکان

جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
دکتر عبدالرزاق ایری

دکتر عبدالرزاق ایری
متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

دکتر میکائیل آلت جعفربای

دکتر میکائیل آلت جعفربای
متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

دکتر کامران ابراهیمی

دکتر کامران ابراهیمی
متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

دکتر رضا خلیلی جمنانی

دکتر رضا خلیلی جمنانی
متخصص جراحی استخوان و مفاصل و ستون فقرات (ارتوپدی)

دکتر حمید عبادی

دکتر حمید عبادی
متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

دکتر مجید توکلی

دکتر مجید توکلی
متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر مسعود فهیمی

دکتر مسعود فهیمی
دکترای علوم آزمایشگاهی

دکتر اردشیر مقدسی

دکتر اردشیر مقدسی
متخصص آسیب‌شناسی بالینی و تشریحی

اورولوژی
دکتر نورمحمد ماهرخ اینچه برون

دکتر نورمحمد ماهرخ اینچه برون
جراح و متخصص کلیه مجاری ادراری و تناسلی و ناباروری مردان

دکتر علی جوانمرد

دکتر علی جوانمرد
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژی)

دکتر کوروش شفیع پور

دکتر کوروش شفیع پور
متخصص جراحی کلیه ومجاری ادراری - تناسلی- دارای بورد ناسیونال

کودکان و نوزادان
دکتر فرزاد مشرقی

دکتر فرزاد مشرقی
اطفال

دکتر بیتا پاک نژاد

دکتر بیتا پاک نژاد
اطفال

دکتر محمد سخاوی

دکتر محمد سخاوی
فوق تخصص بیماری های عفونی اطفال - متخصص کودکان ونوزادان

دکتر عبدالستار بادوام

دکتر عبدالستار بادوام
متخصص کودکان و نوزادان

دکتر مهری آنه منگلی

دکتر مهری آنه منگلی
متخصص کودکان و نوزادان

دکتر مهدی طریقتی

دکتر مهدی طریقتی
بورد فوق تخصصی نوزادان

دکتر محسن سیرتی

دکتر محسن سیرتی
متخصص کودکان دارای بورد تخصصی

دکتر مجتبی دیبائی

دکتر مجتبی دیبائی
متخصص کودکان و نوزادان(فوق تخصص کلیه کودکان استادیار دانشگاه)

دکتر بهزاد پاچناری

دکتر بهزاد پاچناری
متخصص کودکان و نوزادان

دکتر رضا موسی دوست

دکتر رضا موسی دوست
متخصص کودکان با بورد تخصصی

دکتر شباهنگ موسوی

دکتر شباهنگ موسوی
متخصص کودکان و نوزادان

اعصاب و روان
دکتر قدرت جمالی

دکتر قدرت جمالی
متخصص اعصاب و روان

دکتر شهرام دانش فر

دکتر شهرام دانش فر
متخصص اعصاب و روان

بیهوشی
دکتر تابنده قاسمی

دکتر تابنده قاسمی
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

دکتر جواد صبایی

دکتر جواد صبایی
بورد تخصصی بیهوشی و ICU

دکتر غلامرضا غلامرضائی صابری

دکتر غلامرضا غلامرضائی صابری
متخصص بیهوشی

دکتر علی اکبر کرمانی

دکتر علی اکبر کرمانی
متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

جراحي عمومي
دکتر علی نجفی زاده

دکتر علی نجفی زاده
جراحی عمومی

دکتر احمدعلی مفیدی

دکتر احمدعلی مفیدی
متخصص جراحی عمومی

دکتر علیرضا ملکی

دکتر علیرضا ملکی
جراحی عمومی

دکتر شکراله یادگاری

دکتر شکراله یادگاری
متخصص جراحی عمومی

دکتر نازنین منصور مشتاقی

دکتر نازنین منصور مشتاقی
فلوشیپ جراحی سرطان ، متخصص جراحی عمومی

دکتر عبدالحمید سارلی

دکتر عبدالحمید سارلی
فوق تخصص جراحی لاپاراسکوپی ،چاقی مرضی

چشم
دکتر مهیا گلعلی پور

دکتر مهیا گلعلی پور
جراحی و متخصص چشم

دکتر بنت الهدی خلاقی

دکتر بنت الهدی خلاقی
جراح و متخصص چشم

دکتر امید انارکی

دکتر امید انارکی
جراح و متخصص چشم

دکتر حاجی محمد قلی پور

دکتر حاجی محمد قلی پور
جراح و متخصص چشم

دکتر سیدعبدالفتاح ناجی

دکتر سیدعبدالفتاح ناجی
جراح و متخصص چشم

دکتر طاهره عرب کوهسار

دکتر طاهره عرب کوهسار
جراح و متخصص چشم

دکتر مسعود جهانی

دکتر مسعود جهانی
جراح ومتخصص چشم - فلوشیپ قرنیه و رفرکتیو سرجری

دکتر فرهاد جانباز فوتمی

دکتر فرهاد جانباز فوتمی
جراح و متخصص چشم

داخلی
دکتر شهاب الدین توسلی

دکتر شهاب الدین توسلی
متخصص داخلی

دکتر جلال چوگان

دکتر جلال چوگان
متخصص داخلی مغز و اعصاب و بورد تخصصی

دکتر محمدحسن برازنده

دکتر محمدحسن برازنده
متخصص داخلی

دکتر آرمیتا اوستایی

دکتر آرمیتا اوستایی
متخصص بیماریهای داخلی

دکتر فائزه پارسائی

دکتر فائزه پارسائی
متخصص داخلی

دکتر مهسا حسینی

دکتر مهسا حسینی
متخصص داخلی غدد- دیابت - تیروئید

دکتر منصور گرگانی

دکتر منصور گرگانی
متخصص داخلی

دکتر عهدیه علی بگلی

دکتر عهدیه علی بگلی
متخصص داخلی

داروسازی
دکتر راضیه دوجی

دکتر راضیه دوجی
داروساز

دندان پزشک اطفال
دکتر فهیمه عادلی

دکتر فهیمه عادلی
متخصص دندانپزشکی کودکان

دکتر زهرا بنی عامری

دکتر زهرا بنی عامری
متخصص دندانپزشکی کودکان

رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر زهرا نوروزی

دکتر زهرا نوروزی
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی، MRI، CT بورد تخصصی

زنان و زایمان
دکتر آتسا مجاهدیه

دکتر آتسا مجاهدیه
جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر پریسا انصافی

دکتر پریسا انصافی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی

دکتر پروین علیزاده

دکتر پروین علیزاده
جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر فاطمه طالبی اتوئی

دکتر فاطمه طالبی اتوئی
جراح ومتخصص زنان و زایمان - بورد تخصصی

دکتر نازی نیک نژاد

دکتر نازی نیک نژاد
جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر پریماه کلینی

دکتر پریماه کلینی
جراح و متخصص زنان و زایمان و نازائی و لاپاراسکوپی

آی سل گوگلانی

آی سل گوگلانی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی

دکتر منصوره موسوی

دکتر منصوره موسوی
جراح و متخصص زنان و زایمان و نازائی

دکتر طاهره ترشیزی

دکتر طاهره ترشیزی
جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر معصومه قزلسفلی

دکتر معصومه قزلسفلی
جراح و متخصص زنان و زایمان - دارای بورد تخصصی

دکتر آیدین رئوفی نیا

دکتر آیدین رئوفی نیا
جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی (دارای بورد تخصصی ناسیونال)

دکتر فاخره طاهری

دکتر فاخره طاهری
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

دکتر زهره مصلحی

دکتر زهره مصلحی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

دکتر مینا عباسپور

دکتر مینا عباسپور
جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر فیروزه فروزنده

دکتر فیروزه فروزنده
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

دکتر ارغوان غفاری

دکتر ارغوان غفاری
جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی دارای بورد تخصصی

دکتر ویلا اصغری

دکتر ویلا اصغری
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی

دکتر حمیده کوک چلی

دکتر حمیده کوک چلی
جراح و متخصص بیماریهای زنان و زایمان

دکتر مریم نعمتی

دکتر مریم نعمتی
جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر صفورا قدمی

دکتر صفورا قدمی
جراح و متخصص زنان و زایمان و نازائی

دکتر فاطمه جهانی

دکتر فاطمه جهانی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی

دکتر عاطفه مزیدی

دکتر عاطفه مزیدی
جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر سعیده عارف

دکتر سعیده عارف
جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر آی لر کلته ئی

دکتر آی لر کلته ئی
جراح و متخصص زنان و زایمان و نازائی

دکتر سمیه ضیائی فر

دکتر سمیه ضیائی فر
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

دکتر سارا حبیبی

دکتر سارا حبیبی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

دکتر سارا شفیعی

دکتر سارا شفیعی
جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر بهناز بهزادی

دکتر بهناز بهزادی
متخصص زنان و زایمان

عفونی و گرمسیری
دکتر عبدالهادی کر

دکتر عبدالهادی کر
متخصص عفونی و گرمسیری

دکتر بهرام علاقی

دکتر بهرام علاقی
متخصص بیماریهای عفونی و تب‌دار داخلی

دکتر رحیم رضائی شیرازی

دکتر رحیم رضائی شیرازی
متخصص بیماریهای عفونی

دکتر المیرا قوجقی

دکتر المیرا قوجقی
متخصص بیماری های عفونی - بورد تخصصی

دکتر حلیم عابد

دکتر حلیم عابد
متخصص عفونی

پزشک عمومی
دکتر صدیقه طهماسبی

دکتر صدیقه طهماسبی
پزشک عمومی

دکتر میلاد گرگانی

دکتر میلاد گرگانی
پزشک عمومی

دکتر محمدصفا قلی زاده

دکتر محمدصفا قلی زاده
پزشک عمومی

دکتر ویدا اژدری

دکتر ویدا اژدری
پزشک عمومی

دکتر غلامعلی مختاری

دکتر غلامعلی مختاری
پزشک عمومی

دکتر قربان قلیچ راهبی

دکتر قربان قلیچ راهبی
پزشک عمومی

دکتر مجتبی زرنگیان

دکتر مجتبی زرنگیان
پزشک عمومی

دکتر حسن کلوی

دکتر حسن کلوی
پزشک عمومی

دکتر محمد تقی قربانی

دکتر محمد تقی قربانی
پزشک عمومی

دکتر عبدالحمید کرامت

دکتر عبدالحمید کرامت
پزشک عمومی

دکتر بهزاد پوری

دکتر بهزاد پوری
پزشک عمومی

دکتر محمد شایان

دکتر محمد شایان
پزشک عمومی

دکتر محمود مفیدی

دکتر محمود مفیدی
پزشک عمومی

دکتر مهران نجفی نوائی

دکتر مهران نجفی نوائی
پزشک عمومی

غدد
دکتر امیرصدرالدین بنی کریمی

دکتر امیرصدرالدین بنی کریمی
بورد تخصصی بیماریهای داخلی(فوق تخصصی غدد درون ریز و متابولیسم)

دهان، فک و صورت
دکتر عماد بهرام نژاد

دکتر عماد بهرام نژاد
متخصص دهان ، فک و صورت

گوارش و کبد بزرگسالان
دکتر پیمان سنجری پیرایواتلو

دکتر پیمان سنجری پیرایواتلو
فوق تخصص گوارش و کبد-متخصص بیماری های داخلی - رتبه اول بورد کشوری

دکتر لیلی اسلامی

دکتر لیلی اسلامی
متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر عبدالصمد قره مشک غراوی

دکتر عبدالصمد قره مشک غراوی
فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد

دکتر قارمحمد ورشی

دکتر قارمحمد ورشی
متخصص داخلی-فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

پوست
فیزیوتراپ
سلیمان صفائی

سلیمان صفائی
فیزیوتراپیست

رابعه نیازی آتابای

رابعه نیازی آتابای
فیزیوتراپیست

قلب و عروق
دکتر بهرام مینا

دکتر بهرام مینا
متخصص قلب و عروق

دکتر حسن طباطبایی

دکتر حسن طباطبایی
(ریاست بیمارستان) (مسئول فنی بیمارستان) - متخصص قلب وعروق - بورد تخصصی ناسیونال

دکتر بهزاد امان پور

دکتر بهزاد امان پور
متخصص قلب وعروق

دکتر گلناز نمازی

دکتر گلناز نمازی
متخصص قلب وعروق - دارای بورد تخصصی

دکتر شهرام رحمانی

دکتر شهرام رحمانی
متخصص قلب و عروق

دکتر مریم اصغری شیخی

دکتر مریم اصغری شیخی
متخصص قلب و عروق

دکتر نادر صوفی زاده

دکتر نادر صوفی زاده
فوق تخصص قلب و عروق- بوردناسیونال

گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن
دکتر حمیدرضا ظهورکاری

دکتر حمیدرضا ظهورکاری
گوش، حلق، بینی

دکتر اسیه صحتی

دکتر اسیه صحتی
گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن

دکتر عماد بهرام نژاد

دکتر عماد بهرام نژاد
متخصص دهان ، فک و صورت

دکتر ریحانه حجی پور گراخک

دکتر ریحانه حجی پور گراخک
متخصص گوش، حلق، بینی و جراحی زیبایی بینی

دکتر ابوالقاسم ابراهیمی

دکتر ابوالقاسم ابراهیمی
متخصص گوش، حلق و بینی و جراح سروگردن

جراح پلاستیک
دکتر کیوان یادگاری

دکتر کیوان یادگاری
فوق تخصص جراحی پلاستیک، سوختگی و ترمیمی

جراحی مغز و اعصاب
دکتر مهدی نژاد پنجه که

دکتر مهدی نژاد پنجه که
متخصص جراحی مغزواعصاب

دکتر عبدالحمید قزل

دکتر عبدالحمید قزل
متخصص جراحی مغز و اعصاب، دیسک و ستون فقرات

دکتر کمال چوکان

دکتر کمال چوکان
متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

دکتر سعید آرین

دکتر سعید آرین
متخصص جراحی مغز و اعصاب

مغز و اعصاب (نورولوژی)
دکتر حمیدرضا جمالی

دکتر حمیدرضا جمالی
بورد تخصصی مغز و اعصاب

دکتر فاطمه بلوریان

دکتر فاطمه بلوریان
متخصص مغز و اعصاب

دکتر ساجده اصغرزاده

دکتر ساجده اصغرزاده
متخصص مغزواعصاب

دکتر ملیحه هادی نژاد

دکتر ملیحه هادی نژاد
متخصص مغزواعصاب

دکتر نغمه سادات طاهری

دکتر نغمه سادات طاهری
متخصص مغزواعصاب

حاجی محمد سلیمانی

حاجی محمد سلیمانی
متخصص مغزواعصاب

دکتر ماریا یزدانی ورزی

دکتر ماریا یزدانی ورزی
متخصص داخلی مغز و اعصاب و بورد تخصصی

آسم و آلرژی
دکتر حمیدرضا نصرتی

دکتر حمیدرضا نصرتی
متخصص داخلی، فوق تخصص ریه-آسم و آلرژی

دکتر محسن ابراهیمی

دکتر محسن ابراهیمی
فوق تخصص آسم و آلرژی، بیماری های نقص ایمنی

روماتولوژی
ژنتیک پزشکی
دکتر ساغر قاسمی

دکتر ساغر قاسمی
دکترای ژنتیک پزشکی

هماتولوژی


دکتر داوود مظفری

دکتر داوود مظفری
فوق تخصص خون

طب سنتی ایران


دکتر مریم علینقی زاده

دکتر مریم علینقی زاده
طب سنتی