به گزارش روابط عمومی بیمارستان دكتر بسكی، کلاس آموزش CPR بزرگسال مورخ 1 آبان ماه جاری در دو نوبت پايه و پيشرفته در سالن اجتماعات مرکز برگزار شد.
هدف از برگزاری این کلاس که توسط آقاي سعيد رزاقی كارشناس پرستاری بیمارستان اداره گردید، آشناسازی پرسنل پرستاری با نحوه CPR ، مراقبت های قبل، حین و بعد از CPR، و همچنین آموزش نحوه استفاده صحیح از DCشوک و …. به همکاران بود.
در پایان جلسه نیز ضمن انجام عملی CPRبا استفاده از مولاژ توسط شرکت کنندگان، به سوالات حاضرین پاسخ داده شد.