کلینیک تخصصی چشم پزشکی بیمارستان

مجهز به دستگاه‌های مدرن و پیشرفته :

لیزر شبکیه، oct چشم، لیزر YAG، دستگاه توپوگرافی و دستگاه پریمتری همراه با پزشکان حاذق آماده ارائه خدمات می‌باشد.

لیزر شبکیه:

در بیماری های شبکیه ARMD ، در افراد دیابتی در مرحله رتینو پاتی همراه با رگ‌زائی بکارمی‌رود.

تزریق آمپول آواستین:

در همراهی با لیزر شبکیه برای درمان رتینوپاتی دیابتی و دژنراسیون ماکولا استفاده می‌شود.

لیزر YAG :

1) capsulatomy ، در صورتیکه کپسول لنز بعد از عمل کاتاراکت ،کدرشود جهت پاک کردن لنز از این نوع لیزر استفاده میشود.
2) PI جهت جلوگیری از آب سیاه و کاهش فشار چشم
3)OCT چشم: عکسبرداری از چشم که ضخامت شبکیه و عصب بینایی را اندازه‌گیری و برای بیماری‌های مختلف شبکیه و گولوکوم (آب سیاه) کاربرد دارد.


دستگاه توپوگرافی چشم:

انجام توپوگرافی قبل از عمل برای آن است که بیماری های مختلف به خصوص اگر آستیگماتیسم نامنظم یا قوز قرنیه وجود داشته باشد تشخیص داده شود.

دستگاه پریمتری و تست میدان بینایی:

کاربرد پریمتری در اختلال میدان دید ناشی از بیماری‌های شبکیه ، آب سیاه ، بیماری‌های عصب بینایی و صدمات مسیر های بینایی داخل جمجمه بر اثر بیماری‌های مغزی است.