کوتاه ولی نجات دهنده -اثرات قلیان بر بدن

سرطان ریه، سرطان مری، بیماری انسدادی ریوی مزمن، سرطان دهان،سرطان مثانه، پایین بودن وزن هنگام تولد نوزاد، افزایش حملات آسم و ذات‌الریه برخی از خطرات مربوط به کشیدن قلیان هستند
اماحجم دودی که ازطریق آن واردبدن می‌شود،10 تا 20 برابر دود ناشی از مصرف سیگاراست
مخصوصاً کودکان در مقابل تاثیرات مضر قلیان آسیب‌پذیر هستند. اگر در محلی باشند که در آن قلیان کشیده می‌شود، احتمال ایجاد عفونت‌های ریوی، آسم و سندرم مرگ ناگهانی کودک در آنها افزایش می‌یابد.
حتی در هوایی که دود قلیان آزادمی ‌شود،افرادی که قلیان نمی‌کشندودرمعرض دود قرارگرفته اند،درطولانی‌مدت دچار عوارض آن خواهندشد
تنباکوی گیاهی قلیان مثل کشیدن سیگار گیاهی یا “طبیعی”، فرد را در معرض مواد سرطان‌زا قرار می‌دهد