گاهنامه سلامت سبز


سال اول / شماره ۱ / مهرماه ۱۳۹۴ / ۸ صفحه
در این شماره :
معرفی دکتر غلامعلی بسکی
نگاهی به جشن های مردم گنبدکاووس در عید قربان
عمل لاپراسکوپی در بیمارستان دکتر بسکی
موسسه مردم نهاد NGO (سبزگامان بسکی)
اخبار بیمارستان دکتر بسکی
اعضای تیم تحریریه :

بهناز بسکی – مدیریت بیمارستان
گلناز محمدی – سردبیر ، مدیر بهبود کیفیت
توی مراد آق – مدیر امور مالی
مهری مزینانی – مدیر امور اداری
منیره رجبی – بهداشت محیط
معصومه قوچانی – روابط عمومی
مینا سلمانی – فناوری اطلاعات
عادله صمیمی – گرافیست

سال اول / شماره ۲ / اسفندماه ۱۳۹۴ / ۸ صفحه

در این شماره :

دکتر بسکی پدر طبیعت ایران ۸۴ ساله شد
گفت و گو با دکتر شهره بسکی
آنچه هر مادری بعد از زایمان باید بداند
سبزگامان بسکی
اخبار بیمارستان دکتر بسکی
اعضای تیم تحریریه :

بهناز بسکی – مدیریت بیمارستان
گلناز محمدی – سردبیر ، مدیر بهبود کیفیت
توی مراد آق – مدیر امور مالی
مهری مزینانی – مدیر امور اداری
منیره رجبی – بهداشت محیط
معصومه قوچانی – روابط عمومی
مینا سلمانی – فناوری اطلاعات
عادله صمیمی – گرافیست

سال دوم / شماره ۳ / آبان ماه ۱۳۹۶ / ۳۶ صفحه

در این شماره :

گفتگوی خودمانی با مهندس فرشباف (مدیر اجرایی بیمارستان)
بهبود کیفیت در بیمارستان
ویتامین D و سلامتی
بهداشت حرفه ای
ایمنی بیمار
نکاتی مهم درباره تغذیه نوزاد
اعضای تیم تحریریه :

بهناز بسکی – مدیریت بیمارستان
گلناز محمدی – سردبیر ، مدیر بهبود کیفیت
معصومه قوچانی – روابط عمومی
عادله صمیمی – طراحی و صفحه آرایی
همکاران این شماره:
ساراگل ایمری

سال سوم / شماره ۴ / خردادماه ۱۳۹۷ / ۳۲ صفحه

در این شماره :

گفتگو با جناب آقای دکتر صبائی ریاست بیمارستان
موقوفه های دکتر غلامعلی بسکی
مسابقه دوچرخه سواری
بیمارستان سبز، رویکردی پایدار در طراحی مراکز درمانی
علت بوجود آمدن فرهنگ مدیریت خطا در سازمان های درمانی
تاریخچه کنترل عفونت
عید فطر
اعضای تیم تحریریه :

بهناز بسکی – مدیریت بیمارستان
گلناز محمدی – سردبیر ، مدیر بهبود کیفیت
معصومه قوچانی – روابط عمومی
عادله صمیمی – طراحی و صفحه آرایی
همکاران این شماره:
منیره رجبی
طاهره قائمی
محبوبه ابراهیمی
عبدالحمید محمدی
سلیمان آرخی