15 ارديبهشت  روز جهانی ماماست. این روز به تمجید از کار و تلاش ماماها برای حفظ سلامتی مادران و نوزادان تازه متولد شده اختصاص دارد. با احترام به همه ماماهای عزیز کشورمان، به آن‌ها تبریک ميگوييم.

طبق روند هرساله سرکار خانم زهرا ولایتی بعنوان مامای نمونه استانی و سرکار خانم شادی بعنوان ماما نمونه شهرستان انتخاب و معرفی شدند.

همچنين سركار خانم بهناز بسكي بعنوان ماما نمونه استاني از سوي دانشگاه علوم پزشكي گلستان و نظام پزشكي گرگان انتخاب و معرفي شدند.

در پایان مراسم نیز جهت تشویق مادران به زایمان طبیعی از بین کسانی که در سال ۱۴۰۲ زایمان طبیعی نمودند قرعه کشی انجام شد و به ۲ نفر از آنها کارت هدیه از طرف بیمارستان تقدیم میشه.