بخش اورژانس

اورژانس بیمارستان بسکی

بخش اورژانس به صورت شبانه روزی فعال می باشد.

 

 

 

 

نوع خدمت (خدمات قابل ارائه توسط پرستار اقا وخانم بطور شبانه روزی) :

 

  • تریاژ کلیه بیماران در بدو ورود و اندازه گیری فشار خون، پالس و دمای بدن
  • تعویض پانسمان
  • انجام تزریقات ( تزریق خون.تزریق داروهای ناباروری و… )
  • نوارقلب
  • تست قند خون
  • کنترل فشارخون
  • شستشوی گوش
  • ویزیت سرپایی بیماران تحت نظر اورژانس توسط متخصصین مختلف
  • حضور پزشک عمومی در تمام شبانه روز
  • نوارقلب
  • بخیه
  • گچ بری
  • درآوردن جسم خارجی گوش،بینی و دهان
  • انجام بخور گرم و سرد با دستگاه نبولایزر
  • بررسی علایم حیاتی بدون نیاز به ویزیت
  • تزریق داروهای ناباروری و حساس
  • دستگاه نبولایزر بخور سرد و گرم

 

در بخش اورژانس بعد از پذیرش بیمار و انجام اقدامات اولیه درمان و تشکیل پرونده در بخش جهت انجام ویزیت پزشکان متخصص مختلف و خدمات پرستاری مورد نیاز بستری می شوند . پزشک عمومی یک نفر در هر کشیک حضور دارد .
لازم به ذکر است بخش اورژانس دارای تجهیزات مکفی و پیشرفته می باشد.

 

 

در هر شیفت یک پرستار مسئول تریاژ ، یک پرستار خانم مسئول خدمات بالین خانم و یک پرستار آقا مسئول خدمات بالین آقا

 

وسایل و تجهیزات بخش اورژانس :