نخستین کنفرانس ملی گردشگری سلامت، طبیعت‌گردی و طبیعت‌درمانی بسکی همزمان با بزرگداشت زادروز دکتر بسکی برگزار شد.