در راستای توانمند سازی کارکنان درمانی،کلاس آموزشی نحوه ی کار با دستگاه ونتیلاتور روز دو شنبه بيست و يكم مهرماه در سالن کنفرانس بیمارستان دكتر بسكي برگزار گردید.در این کلاس آقای ايمر کارشناس پرستاری مطالبی پیرامون کار با بیماری های تنفسی و مقدمه ای بر کار با ونتیلاتور ، اصولکار با ونتیلاتور و آموزش عملی کار با دستگاه ونتیلاتور ارائه نمودند.

کلاس آموزشی نحوه ی کار با دستگاه ونتیلاتور