همه ساله اول آگوست که بنام روز جهانی شیر مادر نامگذاری شده، در کشورهای مختلف جهان گرامی داشته میشود. هدف از نامگذاری این روز تشویق مادران به تغذیه فرزندان خود از این موهبت الهی است.

تغذیه با شیر مادر بعنوان بهترین غذای شیر خواران ،نیاز های تغذیه ای آنان را تامین نموده و بهترین الگوی رشد و تکامل مطلوب کودکان را فراهم می کند . اهمیت تغذیه طبیعی نوزاد سبب شده است تا از سوی سازمان‌های بهداشت جهانی و یونیسف همه ساله از ۱۰‌ تا ۱۶ مرداد و هفته اول آگوست به‌ عنوان هفته جهانی شیر مادر تعیین شود. به همین منظور و در راستای ارتقا سطح سلامت مادر و نوزاد و افزایش اطلاعات در این زمینه اقداماتی در بیمارستان دکتربسکی  صورت گرفت که به شرح ذیل می باشد:

– تهیه و توزیع پمفلت های آموزشی

– مشاوره شیردهی

– نصب بنر و آشنا سازی خانواده ها با وسایل کمک شیر دهی

– تجلیل از مادران شیرده و اهدا گل و بسته های هدیه