پرستاران یکی از مهمترین عوامل در سیستم بهداشتی هستند که با اخلاص و مهربانی به مراقبت از بیماران میپردازند. به همین منظور از تمامی پرسنل به عنوان پرستاران قدردانی میکنیم . روز پرستار را به شماتبریک میگوییم

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر بسکی، گرامیداشت روز پرستار مورخ 28 آبانماه در دفتر مدیریت با حضور مسئولین بخش ها و واحدها و مدیران اجرایی و نمایندگانی از انجمن نابینایان شهرستان گنبد کاووس برگزار شد و هم چنین سرکار خانم رابعه نیکخوئی بعنوان پرستار نمونه استانی انتخاب و معرفی شدند.